VIDEO CLIP

Video

  • Nâng nhà thờ 4.000 tấn lên cao 2 mét ở Sài Gòn
  • Nâng tòa nhà 2000 tấn bị nghiêng
  • Chuyển ngôi chùa 3200 tấn
  • Nâng nhà thờ nặng gần 6.000 tấn ở Sài Gòn
  • Nâng đại giảng đường 2.000 tấn lên 3 mét
© Copyright 2019. Design by HPTVietnam.net
Gọi điệnGọi điện
Nhắn tin Nhắn tin
Chỉ đườngChỉ đường
Hotline: 0908 315 212